CollageIt Windows 10 (32/64 bit)

CollageIt Windows 10

CollageIt Windows 10 - 用於創建拼貼畫的現代應用程序。一組主題和佈局允許您在幾分鐘內組合照片。它有一個用於添加文本,剪貼畫,裝飾的工具列表。您可以添加各種效果,主題。有一個基本的照片編輯器,它支持裁剪,調整大小和形狀,顏色校正等工具。

允許您以各種格式導入/導出圖像,可以通過電子郵件發送拼貼,將其放在Internet上。您可以免費下載 CollageIt 最新正式本 Windows 10 繁體中文。

下載

技術信息 CollageIt

截圖 CollageIt Windows 10相關軟件
  1. SkypeSkype
  2. CorelDRAWCorelDRAW
  3. GIMPGIMP
  4. OperaOpera
  5. PhotoScapePhotoScape
  6. Paint.NETPaint.NET
用戶評論